ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “น้ำท่วม

  • ทุ่งรวงทอง (3 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (27 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (5 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (1 เรื่อง)
  • BLOG (3 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (3 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (60 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (25 เรื่อง)
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
23-27°C
นครราชสีมา
23-30°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-32°C
ภูเก็ต
26-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ส.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,800.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
11,000.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,200.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
11,500.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
11,500.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,666.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
12,000.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
12,500.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×