ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “นครสวรรค์

  • ปฏิทินท่องเที่ยว (3 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (1 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (9 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (2 เรื่อง)
  • BLOG (1 เรื่อง)
  • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (1 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (16 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (2 เรื่อง)
ปฏิทินท่องเที่ยว
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.96 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.58 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.85 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.34 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
23-31°C
เชียงใหม่
17-27°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-31°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 15 ธ.ค. พ.ศ.2560
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ฟอง
เพิ่ม/ลด
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
2.70
0.00
สุเทพฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.00
0.00
อุ่นเรือนฟาร์ม
จ.ศรีสะเกษ
3.00
0.00
ศิริชัยฟาร์ม
จ.สุราษฎร์ธานี
3.20
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×