ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ทำเกษตร

 • กูรู 4 ภาค (15 เรื่อง)
 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (28 เรื่อง)
 • ไฮไลท์เกษตร (3 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (23 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (56 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (26 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (7 เรื่อง)
 • BLOG (24 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (2 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (110 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (19 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (2 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (34 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ไฮไลท์เกษตร
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
26.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
22-28°C
เชียงใหม่
21-24°C
นครราชสีมา
18-27°C
ชลบุรี
22-28°C
นครศรีธรรมราช
24-27°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 24 พ.ย. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
35.70
0.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
38.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
39.80
1.05
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
41.50
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
43.00
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×