ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ทำนา

 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (32 เรื่อง)
 • Infographic (2 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (16 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (369 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (29 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (12 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (13 เรื่อง)
 • BLOG (100 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (6 เรื่อง)
 • Link (1 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (91 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (165 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (2 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (51 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
Infographic
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
ที่เที่ยว
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
33.76 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.14 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.94 บาท
ดีเซล
24.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
27.69 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-31°C
เชียงใหม่
22-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-30°C
นครศรีธรรมราช
26-35°C
ภูเก็ต
25-29°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 21 ส.ค. พ.ศ.2560
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
15.00
0.00
กลุ่มกล้วยหอมเล็บมือนาง
จ.พระนครศรีอยุธยา
17.00
0.00
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
17.00
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
18.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
18.50
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×