ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ทรัพยากรสัตว์น้ำ

  • ปศุสัตว์เศรษฐี (2 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (10 เรื่อง)
ปศุสัตว์เศรษฐี
ข่าวเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-30°C
เชียงใหม่
20-28°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
26-32°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ต.ค. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
11,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
11,666.00
417.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
12,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
12,000.00
500.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
12,500.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,000.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
13,500.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×