ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ดินร่วนซุย

  • ไฮไลท์เกษตร (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (1 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (6 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (1 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (1 เรื่อง)
ไฮไลท์เกษตร
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
คลิปเกษตร
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.84 บาท
ดีเซล
26.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.39 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-30°C
เชียงใหม่
22-29°C
นครราชสีมา
23-31°C
ชลบุรี
24-30°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
26-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 พ.ย. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
38.70
0.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
39.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
41.25
1.50
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
44.00
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
44.00
2.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×