ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “คลิปเกษตร

  • กูรู 4 ภาค (2 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (670 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (1 เรื่อง)
กูรู 4 ภาค
คลิปเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-31°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
41.00
2.00
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
43.00
0.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
43.70
2.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.70
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
47.00
0.00
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
47.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
47.50
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×