ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ข้าว

 • ไฮไลท์เกษตร (9 เรื่อง)
 • เกษตรกรเส้นทางรวย (1 เรื่อง)
 • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (42 เรื่อง)
 • Infographic (5 เรื่อง)
 • กูรู 4 ภาค (20 เรื่อง)
 • ทุ่งรวงทอง (2291 เรื่อง)
 • สวนเงินไร่ทอง (211 เรื่อง)
 • ปศุสัตว์เศรษฐี (87 เรื่อง)
 • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (29 เรื่อง)
 • BLOG (263 เรื่อง)
 • ปฏิทินเกษตร (27 เรื่อง)
 • Link (17 เรื่อง)
 • คลิปเกษตร (193 เรื่อง)
 • ข่าวเกษตร (940 เรื่อง)
 • แนะนำที่เที่ยว (2 เรื่อง)
 • ที่กิน (25 เรื่อง)
 • ที่เที่ยว (12 เรื่อง)
 • ที่พัก (1 เรื่อง)
 • ของฝาก (5 เรื่อง)
 • ข่าวท่องเที่ยว (1 เรื่อง)
 • เว็บบอร์ด (347 เรื่อง)
 • ประกาศซื้อ (14 เรื่อง)
ไฮไลท์เกษตร
เกษตรกรเส้นทางรวย
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
Infographic
กูรู 4 ภาค
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
ปฏิทินเกษตร
คลิปเกษตร
ข่าวเกษตร
แนะนำที่เที่ยว
ที่กิน
ที่เที่ยว
ที่พัก
ของฝาก
ข่าวท่องเที่ยว
เว็บบอร์ด
ประกาศซื้อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
26.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.04 บาท
ดีเซล
25.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
24-28°C
เชียงใหม่
22-27°C
นครราชสีมา
21-27°C
ชลบุรี
23-27°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
25-30°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ต.ค. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
40.00
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
41.60
3.60
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
42.70
0.00
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
43.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
46.00
1.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
46.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×