ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “ขุดข่า

  • Infographic (1 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (2 เรื่อง)
Infographic
สวนเงินไร่ทอง
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.66 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
25.28 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.55 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.04 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.24 บาท
ดีเซล
23.89 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.89 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-29°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
26-29°C
นครศรีธรรมราช
23-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 23 มิ.ย. พ.ศ.2560
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.พีเจรับเบอร์
จ.ชุมพร
41.00
2.00
สกย.จันทบุรี
จ.จันทบุรี
43.00
0.00
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
43.70
2.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
45.00
0.70
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
47.00
0.00
กลุ่มสหกรณ์ทำสวนยางพาราสุขไพบูลย์
จ.นครราชสีมา
47.00
0.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
47.50
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×