ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “การทำปุ๋ยหมัก

  • เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด (3 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (39 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (42 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (3 เรื่อง)
  • ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย (7 เรื่อง)
  • BLOG (4 เรื่อง)
  • คลิปเกษตร (9 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (2 เรื่อง)
เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย
BLOG
คลิปเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
20-30°C
เชียงใหม่
17-27°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
21-31°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 16 ม.ค. พ.ศ.2561
กล้วยหอมทอง
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
สกก.บ้านนาสาร
จ.สุราษฎร์ธานี
13.50
0.00
ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง
จ.เพชรบุรี
14.00
0.00
กลุ่มเกษตรกรทำสวนทุ่งคาวัด
จ.ชุมพร
14.50
0.00
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง
จ.หนองคาย
15.00
0.00
เจ๊จุ๋มรับซื้อกล้วยท่ายางเพชรบุรี
จ.เพชรบุรี
15.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×