ผลการค้นหา

แสดงผลการค้นหาจากคำว่า “กรมวิชาการเกษตร

  • เกษตรกรเส้นทางรวย (1 เรื่อง)
  • ทุ่งรวงทอง (4 เรื่อง)
  • สวนเงินไร่ทอง (148 เรื่อง)
  • ปศุสัตว์เศรษฐี (4 เรื่อง)
  • ปฏิทินเกษตร (1 เรื่อง)
  • ข่าวเกษตร (73 เรื่อง)
  • เว็บบอร์ด (4 เรื่อง)
เกษตรกรเส้นทางรวย
ทุ่งรวงทอง
สวนเงินไร่ทอง
ปศุสัตว์เศรษฐี
ปฏิทินเกษตร
ข่าวเกษตร
เว็บบอร์ด
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.06 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.68 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.95 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.44 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.64 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 17 ม.ค. พ.ศ.2561
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
195.00
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
195.00
0.00
อ่าวค้อฟาร์ม
จ.ชุมพร
195.00
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
195.00
0.00
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
195.00
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
195.00
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
195.00
0.00
ห้องเย็นโชติวัฒน์
จ.สงขลา
210.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×