ส่งอีเมลยืนยันการสมัครสมาชิก
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ราคาน้ำมัน
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
17.38 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
17.65 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
15.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
14.84 บาท
ดีเซล
20.19 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
24.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-35°C
เชียงใหม่
23-38°C
นครราชสีมา
25-36°C
ชลบุรี
27-31°C
นครศรีธรรมราช
25-33°C
ภูเก็ต
27-31°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 10 เม.ย. พ.ศ.2563
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
33.50
0.00
บจก.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
35.00
0.00
บจก.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
36.00
2.00
ตลาดกลางยางพาราสงขลา
จ.สงขลา
36.40
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×