ลืมรหัสผ่าน
ยกเลิก
ดำเนินการต่อ
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
32.16 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
24.78 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
25.05 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.54 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
18.94 บาท
ดีเซล
23.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
23-30°C
นครราชสีมา
24-31°C
ชลบุรี
26-31°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
24-27°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 29 มิ.ย. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
9,200.00
0.00
โรงสีกิ่งแก้วพานิชย์
จ.บุรีรัมย์
9,500.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
10,000.00
0.00
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
10,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
10,200.00
0.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
10,500.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
10,800.00
0.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
10,830.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
11,000.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
11,300.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
12,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
12,000.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
12,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×