ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร
ศิลปวัฒนธรรม

วัดกาญจนสิงหาสน์วรวิหาร


วัดกาญจนสิงหาสน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่าวัดทอง ตั้งอยู่ริมคลองบางพรม เขตตลิ่งชัน เป็นวัดโบราณไม่ปรากฎผู้สร้าง และสร้างเมื่อใด ในสมัยรัชกาลที่๑ สมเด็จพระรูปศิริโสภาคนารี ได้ทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่ ส่วนนามของกาญจนสิงหาสน์นั้น รัชกาลที่๔ ได้พระราชทานให้พระอุโบสถได้สร้าขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา ภายในพระอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย และตามฝาผนังด้านบนมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อยู่ตามช่องให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักพระวิหารซึ่งเดิมเคยใช้เป็นอุโบสถมาก่อน โดยสังกตได้จากซุ้มใบเสมาที่ประดับอยู่โดยรอบนั้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เพราะเป็นสถาปัตยกรรมทรงโบสถ์มอญ บานประตูเขียนลายรดน้ำเป็นรูปต้นไม้ และนก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งพระพุทธรูปปูนปั้นอีกหลายองค์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งสิ้น


ที่อยู่ ๖๘๖ จรัญสนิทวงศ์ ๓๕ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม

สิ่งที่น่าสนใจ ศาลากลางน้ำประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

หน้าบัน เป็นปูนปั้นลายเครือเถา ใบไม้ ดอกไม้ นก กระรอก และดอกบัว(อุโบสถหลังเก่า) เป็นปูนปั้นลายเครือเถา ดอกไม้ ไบไม้ และนกยูง

พระประธาน พระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัย

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×