วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

12 มีนาคม 2558
771

วัดกาญจนสิงหาสน์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อว่าวัดทอง ตั้งอยู่ริมคลองบางพรม เขตตลิ่งชัน เป็นวัดโบราณไม่ปรากฎผู้สร้าง และสร้างเมื่อใด ในสมัยรัชกาลที่๑ สมเด็จพระรูปศิริโสภาคนารี ได้ทรงสถาปนาวัดขึ้นใหม่ ส่วนนามของกาญจนสิงหาสน์นั้น รัชกาลที่๔ ได้พระราชทานให้พระอุโบสถได้สร้าขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธา ภายในพระอุโบสถมีพระประธานปางมารวิชัย และตามฝาผนังด้านบนมีพระพุทธรูปปางต่างๆ อยู่ตามช่องให้เห็นเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักพระวิหารซึ่งเดิมเคยใช้เป็นอุโบสถมาก่อน โดยสังกตได้จากซุ้มใบเสมาที่ประดับอยู่โดยรอบนั้น สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เพราะเป็นสถาปัตยกรรมทรงโบสถ์มอญ บานประตูเขียนลายรดน้ำเป็นรูปต้นไม้ และนก ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งพระพุทธรูปปูนปั้นอีกหลายองค์ เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ทั้งสิ้นที่อยู่ ๖๘๖ จรัญสนิทวงศ์ ๓๕ แขวงคลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กทม

สิ่งที่น่าสนใจ ศาลากลางน้ำประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

หน้าบัน เป็นปูนปั้นลายเครือเถา ใบไม้ ดอกไม้ นก กระรอก และดอกบัว(อุโบสถหลังเก่า) เป็นปูนปั้นลายเครือเถา ดอกไม้ ไบไม้ และนกยูง

พระประธาน พระพุทธรูปทองเหลืองปางมารวิชัย

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
519
คูถปาณกชาดก
551
มาตุโปสกชาดก
596
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
464
ประตูเปลี่ยนชีวิต
427
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
476
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×