วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

19 มีนาคม 2558
717

วัดดอนเมือง เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๖ เดิมชื่อวัดอี่เหยี่ยว เนื่องจากตั้งที่ราบสูง จึงเรียกกันว่า ดอนอี่เหยี่ยว และได้เปลี่ยนเป็น วัดดอนเมือง เนื่องจากกองทัพอากาศได้มีการก่อตั้งทหารบก ณ บริเวณนี้ วัดดอนเมืองได้มีการก่อสร้างในราวปี ๒๔๓๘ โดยอาจารย์จ๊ะ ท่านเป็นพระชาวรามัญ ที่ลอยเรือมาจอดพักอาศัยในครองเปรมประชากร ชาวบ้านในระแวกนั้นเกิดความเลื่อมใส จึงสร้างเรือไทย ทรงปั้นหยา ถวายท่าน ๑ หลัง ต่อมาสร้างกุฏิเพิ่มเติมให้อีก ๑ หลัง เนื่องจากมีพระมาจำพรรษามากขึ้นพระอุโบสถวัดแห่งนี้ ได้สร้างขึ้นใหม่ แทนพระอุโบสถหลังเดิมที่ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ด้วยสถาปัตยกรรมไทย ทรงจตุรมุข หลังคาลดสามชั้น หน้าบันเป็นตราฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ ๕ รอบ ภายในพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธสิหิงษ์จำลอง มีจิตรกรรมฝาผนัง แสดงเรื่องราว พระพุทธประวัติ ได้อย่างงดงาม ซึ่งเป็นฝีมือของช่างในสมัยรัตนโกสินทร์ถัดมาเป็นพระเจดีย์ สีทองอร่าม สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงพระราชทานให้ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ที่อยู่

สิ่งที่น่าสนใจ พระอุโบสถ, พระเจดีย์

หน้าบัน ตราสัญลักษณ์ฉลองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบ ๕ รอบ

พระประธาน พระพุทธสิหิงค์จำลอง

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
929
คูถปาณกชาดก
966
มาตุโปสกชาดก
1058
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
868
ประตูเปลี่ยนชีวิต
850
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
921
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×