ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดเมืองมาง
ศิลปวัฒนธรรม

วัดเมืองมาง


อุโบสถของวัดเป็นทรงล้านนา หน้าบันเป็นปูนปั้นรูปช้างเอราวัณประกอบลายพรรณพฤกษา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองคำเปลว บานประตูเป็นงานประดับมุขรูปทวารบาล ภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางนาคปรกซึ่งมีเม็ดพระศกสีดำ และพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆวิหารเป็นทรงล้านนา หลังคาซ้อนชั้น หน้าบันเป็นไม้แกะสลักลวดลายพรรณพฤกษาประดับด้วยทองคำเปลว ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นงานปูนปั้นรูปนกยูง บานหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปสัตว์ในป่าหิมพานต์ ส่วนบานประตูเป็นไม้แกะสลักรูปทวารบาลทรงช้าง ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัยและพระพุทธรูปปางต่างๆเจดีย์ของวัดเมืองมางเป็นทรงล้านนา ฐานสี่เหลี่ยม ที่ฐานทั้งสี่ด้านมีซุ้มจระนำประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ องค์ระฆังประดับด้วยปูนปั้นและกระจกสี


ที่อยู่ ๒ ถนนราชเชียงแสน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ วิหาร เจดีย์

หน้าบัน ปูนปั้นรูปช้างเอราวัณประกอบลายพรรณพฤกษา

พระประธาน ประดิษฐานพระประธานปางนาคปรก

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×