วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

16 กุมภาพันธ์ 2558
1095

ด้านหน้าวัดประดิษฐานรูปปั้นพระบรมศาสดา พระสมเด็จชินบัญชรสมณโคดมเจ้า พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๙ เมตร ถัดมาเป็นอุโบสถของวัด ซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆเพราะเป็นอุโบสถหินอ่อนสองชั้น หลังคาเรียบ ด้านบนประดิษฐานพระเจดีย์พุทธคยาจำลองอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนด้านล่างเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดอนเมืองภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือ พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์ รวมทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆอีกหลายองค์สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของวัดพรหมรังษี ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆ ยังมีสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลของพระพุทธเจ้า คือ ปราสาทพุทธมารดา ซึ่งภายในประดิษฐานพระรูปหล่อองค์พุทธมารดาและพระพุทธเจ้าปางประสูติ พระสถูปเจดีย์อันเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพาน โดยแต่ละแห่งจะมีรูปหล่อพระพุทธเจ้าในพระอิริยาบถต่างๆประดิษฐานอยู่ด้วย นอกจากนี้ที่วัดพรหมรังษียังเป็นที่ตั้งของคลีนิคการกุศลวัดพรหมรังษีที่เน้นการรักษาด้วยการนวดแผนโบราณที่อยู่ ๒๔/๑ หมู่๕ ซอยศิริสุข แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ คลีนิคการกุศล เจดีย์พุทธคยาจำลอง สังเวชนียสถาน ๔

หน้าบัน ประดิษฐานพระเจดีย์พุทธคยาจำลอง

พระประธาน ประดิษฐานพระประธานคือ พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
929
คูถปาณกชาดก
966
มาตุโปสกชาดก
1058
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
868
ประตูเปลี่ยนชีวิต
850
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
921
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×