ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดพรหมรังษี
ศิลปวัฒนธรรม

วัดพรหมรังษี


ด้านหน้าวัดประดิษฐานรูปปั้นพระบรมศาสดา พระสมเด็จชินบัญชรสมณโคดมเจ้า พระพุทธรูปขนาดหน้าตัก ๙ เมตร สูง ๑๙ เมตร ถัดมาเป็นอุโบสถของวัด ซึ่งมีความโดดเด่นแตกต่างจากวัดอื่นๆเพราะเป็นอุโบสถหินอ่อนสองชั้น หลังคาเรียบ ด้านบนประดิษฐานพระเจดีย์พุทธคยาจำลองอันเป็นสถานที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนด้านล่างเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตดอนเมืองภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานคือ พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์ รวมทั้งพระพุทธรูปปางต่างๆอีกหลายองค์สถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของวัดพรหมรังษี ซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นๆ ยังมีสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลของพระพุทธเจ้า คือ ปราสาทพุทธมารดา ซึ่งภายในประดิษฐานพระรูปหล่อองค์พุทธมารดาและพระพุทธเจ้าปางประสูติ พระสถูปเจดีย์อันเป็นสถานที่แสดงปฐมเทศนาและปรินิพพาน โดยแต่ละแห่งจะมีรูปหล่อพระพุทธเจ้าในพระอิริยาบถต่างๆประดิษฐานอยู่ด้วย นอกจากนี้ที่วัดพรหมรังษียังเป็นที่ตั้งของคลีนิคการกุศลวัดพรหมรังษีที่เน้นการรักษาด้วยการนวดแผนโบราณ


ที่อยู่ ๒๔/๑ หมู่๕ ซอยศิริสุข แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ คลีนิคการกุศล เจดีย์พุทธคยาจำลอง สังเวชนียสถาน ๔

หน้าบัน ประดิษฐานพระเจดีย์พุทธคยาจำลอง

พระประธาน ประดิษฐานพระประธานคือ พระพุทธเจ้า ๒๘ องค์

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×