ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดยายร่ม
ศิลปวัฒนธรรม

วัดยายร่ม


ด้านบนเป็นอุโบสถซึ่งมีหลังคาลดสามชั้นประดับช่อฟ้า ใบระกาและหางหงษ์ หน้าบันประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประกอบปูนปั้นลายเทพพนม กินรีและลายกนกเปลว ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจก บานประตูหน้าต่างด้านนอกเป็นไม้สักแกะสลัก โดยบานประตูเป็นรูปทวารบาล ส่วนบานหน้าต่างเป็นรูปสัตว์ต่างๆในป่าหิมพานต์ เช่น คชปักษา เป็นต้นภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาและ “หลวงพ่อพุ่ม” พระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งได้รับการขนานนามตามชื่อผู้อุปถัมภ์วัด พระพุทธรูปทั้งสององค์ประทับนั่งอยู่บนฐานชุกชีที่ทำจากไม้สักแกะสลักเป็นลวดลายอย่างละเอียดอ่อนช้อย ศิลปกรรมที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งภายในอุโบสถคือ บุษบกที่ทำจากไม้สักแกะสลักและภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยรอบที่เป็นไม้สักแกะสลักเรื่องพุทธประวัติ งานแกะสลักไม้เหล่านี้เป็นฝีมือของช่างชาวเชียงใหม่นอกจากนี้ที่วัดยายร่มยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตจอมทอง ซึ่งเป็นที่บันทึกประวัติของท้องถิ่นและรวบรวมเครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งสินค้าขึ้นชื่อของเขตจอมทอง


ที่อยู่ 24 หมู่ 6 พระราม 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขตจอมทอง

หน้าบัน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาประกอบปูนปั้นลายเทพพนม กินรีและลายกนกเปลว

พระประธาน ปางมารวิชัย

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×