ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดมหาวัน
ศิลปวัฒนธรรม

วัดมหาวัน


อุโบสถของวัดเป็นทรงพื้นเมืองหลังคาลดชั้น ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆวิหารของวัดเป็นทรงพื้นเมืองล้านนา ก่ออิฐถือปูนผสมเครื่องไม้ หลังคาลด ๓ ชั้น หน้าบัน แสดงโครงสร้างม้าต่างไหม ประดับปูนปั้น style จีน บานประตูเป็นไม้แกะสลักเรื่องพุทธประวัติ ที่มีความละเอียดอ่อนช้อย ด้านหน้าประดับด้วยสิงห์ปูนปั้น ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย และพระพุทธรูปปางต่างๆวิหารโป๊ะแต็กสร้างขึ้นโดยหม่อมปิ๊ด คหบดีชาวพม่าที่มีบ้านอยู่ตรงข้ามกับวัด คำว่าโป๊ะแต๊กเป็นภาษาพม่าแปลว่าตึกเล็ก ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าต๋นหลวง พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ก่ออิฐถือปูนสีขาวขนาดใหญ่ พระชานุจรดผนังทั้งสองด้าน นอกจากนี้วิหารยังประดิษฐานทั้งพระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้อีกหลายองค์เจดีย์ของวัดเป็นศิลปกรรมแบบพม่าที่งดงามโดดเด่น เพราะเป็นเจดีย์สีขาวฐานสีเหลี่ยมย่อมุม องค์ระฆังประดับด้วยปูนปั้นรูปลายแตกต่างกันไป ที่ด้านทั้งสี่ของเจดีย์มีซุ้มจรนัมสี่ทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืนศิลปะพม่า


ที่อยู่ ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ วิหาร วิหารโป๊ะแต็ก เจดีย์

หน้าบัน แบบดั้งเดิมเผยให้เห็นโครงสร้างหลังคาแบบม้าต่างไหม ประดับปูนปั้น style จีน

พระประธาน พระพุทธรูปประธานปางสมาธิ

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×