วิจิตรแห่งร่มโพธิ์

22 พฤษภาคม 2558
1216

มีเพียงเรื่องเล่าว่า วัดแห่งนี้เป็นวัดโบราณตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา เดิมละแวกนี้มีวัดอยู่สองวัดคือ วัดโพธิ์ทองบนและวัดขี้เหล็ก แต่ต่อมามีการรวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียว ส่วนที่ได้ชื่อว่าวัดโพธิ์ทองเพราะแต่เดิมบริเวณริมแม่น้ำด้านหน้าวัด มีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ แต่ต่อมาต้นโพธิ์ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนล้มไปในที่สุดด้านหน้าวัดติดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทอง ปางประทานพรเพื่อให้ผู้ที่สัญจรทางน้ำสังเกตเห็นวัดได้ง่ายขึ้น ถัดเข้ามาเป็นพระอุโบสถใหม่ซึ่งสร้างโดยใช้ฐานของพระอุโบสถเก่า หลังคาลดสองชั้นประดับช่อฟ้า ใบระกา หน้าบันเป็นปูนปั้นประดับกระจกรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายกนกเปลว ส่วนซุ้มประตูหน้าต่างเป็นปูนปั้นปิดทองประดับกระจกภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัยอายุราว ๗๐ ปีและด้านขวามือขององค์พระประธานประดิษฐาน “หลวงพ่อเพชร” พระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนซึ่งส่วนเศียรทำจากเพชร ตามตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาแตก องค์หลวงพ่อถูกลอยแพไปตามแม่น้ำ ชาวบ้านแถบนี้จึงได้อัญเชิญท่านมาประดิษฐานที่วัด แต่ต่อมามีโจรลักลอบตัดเศียรองค์พระไปขาย ชาวบ้านจึงหล่อเศียรท่านขึ้นใหม่และหล่อปูนครอบองค์พระไว้อีกชั้นดังที่เห็นในปัจจุบันใกล้กับพระอุโบสถคือ พระวิหาร ซึ่งภายในประดิษฐานหลวงพ่อแจ้ง พระประธานซึ่งมีความพิเศษเพราะฐานขององค์พระนั้นเชื่อมติดกับพื้นพระวิหารเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมที่อยู่ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถเก่า อุโบสถใหม่ วิหารหลวงพ่อแจ้ง

หน้าบัน เป็นปูนปั้นประดับกระจกรูปเทพพนมล้อมรอบด้วยลายกนกเปลว

พระประธาน เป็นปูนปั้นปางมารวิชัย

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

โขน - นาฏกรรมสยาม
ประวัติ กำเนิดโขน
โขนจัดเป็นนาฏกรรมที่มีความเป็นศิลปะเฉพาะของตนเอง ไม่ปรากฏชัดแน่นอนว่าคำว่า "โขน" ปรากฏขึ้นในสมัยใด แต่ ...อ่านต่อ>
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
903
คูถปาณกชาดก
940
มาตุโปสกชาดก
1032
อาหลับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
845
ประตูเปลี่ยนชีวิต
828
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
894
มวยไทย
แม่ไม้มวยไทย
ที่ได้กล่าวในตำรามวย หลายตำรา และแบ่งลักษณะไว้ชัดเจน คือแบ่งตามลักษณะการแก้ทางมวยและการจู่โจม ...อ่านต่อ>
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×