ศิลปวัฒนธรรม
/ วิจิตรแห่งร่มโพธิ์ /
 วัดในกรุงเทพฯ / วัดบางค้อ
ศิลปวัฒนธรรม

วัดบางค้อ


อุโบสถของวัด เป็นทรงไทย หลังคาลดสามชั้นประดับช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ หน้าบันประดับด้วยปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับกระจกสี บานประตูหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักรูปเทพพนม ผนังด้านหน้าอุโบสถตกแต่งด้วยจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติภายในอุโบสถประดิษฐานพระประธานปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยานามว่า พระพุทธนิมิตต์และพระพุทธรูปปางต่างๆ ฝาผนังภายในอุโบสถประดับด้วยภาพจิตรกรรมเรื่องพุทธประวัติตอนต่างๆวิหารของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระประธานศิลาแลง ปางสมาธิ ศิลปะอู่ทอง นามว่า พระสุวรรณขีดมณฑปจตุรมุขเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมอีกแห่งของวัดบางค้อ หน้าบันมณฑปประดับกระจกสีและปูนปั้นเป็นรูปตาลปัตร ภายในมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ เช่น พระพุทธชินราชจำลอง ส่วนภายนอกมณฑปประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปปั้นพระเกจิอาจารย์องค์ใหญ่ไว้เพื่อให้ประชาชนมาสักการะ ใกล้กับมณฑปจตุรมุขนั้นเป็นที่ตั้งของภาพและรูปปูนปั้นนรกขุมต่างๆ เช่น กระทะทองแดง โดยในภาพมีการเขียนอธิบายเหตุและผลแห่งกรรมไว้ด้วย


ที่อยู่ ซอยวัดบางค้อ ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สิ่งที่น่าสนใจ อุโบสถ มณฑป

หน้าบัน ปูนปั้นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑประดับกระจกสี

พระประธาน ปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยานามว่า พระพุทธนิมิตต์

ประเภท วัดราษฎร์

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×