นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
513
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
543
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
554
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
328
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
261
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
259
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
239
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
228
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
218
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
248
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
35.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
28.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
28.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
25.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.94 บาท
ดีเซล
27.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
30.59 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
21-31°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
18-31°C
ชลบุรี
22-32°C
นครศรีธรรมราช
22-28°C
ภูเก็ต
24-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 18 ม.ค. พ.ศ.2561
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
ดำแพปลา
จ.นครปฐม
25.00
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
0.00
แพปลาสมพร
จ.ปทุมธานี
30.00
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
0.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
33.00
1.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×