นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
838
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
876
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
969
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
585
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
400
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
411
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
411
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
374
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
352
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
426
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
37.36 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
29.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
30.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
27.74 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
21.74 บาท
ดีเซล
29.79 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
32.79 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
25-31°C
ชลบุรี
25-29°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 พ.ค. พ.ศ.2561
น้ำยางสด
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/กก.
เพิ่ม/ลด
บจ.ฟุ้งวัฒนา
จ.ระนอง
44.70
0.00
ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช
46.80
0.55
บจ.ท่าฉางรับเบอร์
จ.สุราษฎร์ธานี
47.00
0.00
บจ.ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น
จ.สงขลา
49.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×