นิทานชาดก
 

นิทานชาดก คือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่าง ๆ บางครั้งก็เพื่อแสดงภูมิหลังของผู้ที่พระองค์ต้องการแสดงธรรมให้ฟัง บางครั้งก็เพื่ออธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

 

มหากัณหชาดก

มหากัณหชาดก
25 มิถุนายน 2557
336
คูถปาณกชาดก
คูถปาณกชาดก
24 มิถุนายน 2557
317
มาตุโปสกชาดก
มาตุโปสกชาดก
24 มิถุนายน 2557
343
สัตติคุมพะชาดก
สัตติคุมพะชาดก
24 มิถุนายน 2557
216
โคธชาดก
โคธชาดก
24 มิถุนายน 2557
182
อาวาริยชาดก
อาวาริยชาดก
24 มิถุนายน 2557
161
จัมมสาฏกชาดก
จัมมสาฏกชาดก
24 มิถุนายน 2557
151
โกสัมพิยชาดก
โกสัมพิยชาดก
24 มิถุนายน 2557
145
สรภชาดก
สรภชาดก
24 มิถุนายน 2557
134
กุกกุรชาดก
กุกกุรชาดก
24 มิถุนายน 2557
140
ปฏิทินท่องเที่ยว
ราคาน้ำมัน
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
น้ำมัน
ราคา
เบนซิล 95
34.56 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91
27.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
27.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
24.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
20.24 บาท
ดีเซล
25.49 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
28.49 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560
กรุงเทพมหานคร
25-29°C
เชียงใหม่
23-29°C
นครราชสีมา
23-29°C
ชลบุรี
25-28°C
นครศรีธรรมราช
25-30°C
ภูเก็ต
25-26°C
ราคาสินค้าเกษตร
วันที่ 22 ก.ย. พ.ศ.2560
ข้าวเปลือกหอมมะลิ105
จุดรับซื้อ
ราคา
บาท/ตัน
เพิ่ม/ลด
โรงสีชัยสมบูรณ์
จ.ชัยภูมิ
12,000.00
0.00
บจ.ข้าวทองพยัคฆ์
จ.มหาสารคาม
12,000.00
0.00
โรงสีสหพัฒนา
จ.บุรีรัมย์
13,000.00
0.00
โรงสีไฟไทยเจริญกิจ
จ.เลย
13,000.00
0.00
โรงสีชัยประเสริฐ
จ.ยโสธร
13,000.00
0.00
โรงสีเกษตรธัญอุบล
จ.อุบลราชธานี
13,000.00
666.00
สกก.ม่วงสามสิบ
จ.อุบลราชธานี
13,000.00
0.00
โรงสีเต็กเฮง
จ.สุรินทร์
13,000.00
0.00
สกก.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด
13,500.00
0.00
ตลาดกลางสินค้าเกษตรขอนแก่น
จ.ขอนแก่น
13,500.00
200.00
โรงสีขวัญข้าวอินเตอร์เทรด
จ.มหาสารคาม
13,500.00
0.00
สกก.เกษตรวิสัย
จ.ร้อยเอ็ด
14,000.00
0.00
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×