ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร
537

วัดพิชยญาติการาม หรือชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดพิชัยญาติ แต่เดิมเป็นวัดร้าง ซึ่งสมเด็จเจ้าพยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุญนาค) หรือสมเด็จพยาองค์น้อย ได้บูรณะขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๓๘๔ เพื่อถวายเป็นพระอารามหลวง ในสมัยรัชกาลที่ ๓

วัดไพชยนต์พลเสพย์ ราชวรวิหาร
วัดไพชยนต์พลเสพย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
869
วัดบรมวงศ์อิศรวราราม
วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร ซึ่งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
591
วัดกระทุ่มเสือปลา
วัดกระทุ่มเสือปลา สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณปีพ.ศ. ๒๓๑๕ แต่ไม่ทราบชื่อผู้สร้าง ทราบเพียงว่า ขุนประเวศชนาลักษ์ และนางซ้อน กิติโกวิท เป็นผู้บูรณะวัดขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ถนนอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช ๖๗ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ
426
วัดดอกเอื้อง
วัดดอกเอื้อง สร้างเมื่อปีพ.ศ. ๒๒๑๙ ผู้สร้างคือ นางเอื้อม ตั้งอยู่ ถนนราชวิถี ตำบลศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
441
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
คูถปาณกชาดก
มาตุโปสกชาดก
สัตติคุมพะชาดก
หน้าหลัก นิทานชาดก
อาหรับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
ประตูเปลี่ยนชีวิต
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
กาหริบเผยพระองค์
หน้าหลัก อาหรับราตรี
โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่า งาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำ ตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับ ละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุก ประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละคร แต่เรียกว่าโขน แทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าหลัก โขน
มวยไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หน้าหลัก มวยไทย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×