ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
วิจิตรแห่งร่มโพธิ์
วัดใหญ่สว่างอารมณ์
472

เนื่องจากวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา กระแสน้ำจึงกัดเซาะพระอุโบสถและวิหารที่เป็นไม้ซุงคานจนสึกกร่อน ทำให้ต้องมีการบูรณะปฎิสังขรณ์ถึงสามครั้ง โดยครั้งล่าสุดที่มีการบูรณะพระอุโบสถคือ ปีพ.ศ. ๒๔๗๙ แต่ทางวัดยังคงอนุรักษ์ใบเสมาศิลาแลง ๘ ใบรอบพระอุโบสถซึ่งเป็นของเก่าตั้งแต่สมัยสุโขทัยไว้ ที่เปลี่ยนแปลงไปก็เช่น หน้าบันพระอุโบสถที่เป็นลายปูนปั้นเทพพนมประดับกระจกแทนของเดิมที่เป็นลายดอกพุดตาน หลังคาอุโบสถประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา ซุ้มประตูและหน้าต่างเป็นปูนปั้นประดับกระจกเช่นเดียวกับหน้าบัน ภายในพระอุโบสถประดิษฐานหลวงพ่อโต พระประธานของวัด แต่พระอุโบสถจะเปิดให้เข้านมัสการองค์หลวงพ่อเฉพาะช่วงวันสงกรานต์เท่านั้น

วัดพวกหงษ์
วัดพวกหงส์ ถูกสร้างขึ้นในปีพ.ศ. ๒๓๕๕ โดยพระเจ้ากาวิละและเจ้าหลวงเมืองลำพูนพร้อมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ไม่ปรากฎที่มาของชื่อวัด ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
301
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
336
วัดโมลีโลกยารามวรวิหาร
วัดโมลีโลกยาราม หรือวัดท้ายตลาด เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร หลังพระราชวังเดิม ริมคลองบางกอกใหญ่ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
398
วัดสร้อยทอง
วัดสร้อยทอง สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. ๒๓๙๔ หรือในสมัยรัชกาลที่๔ สันนิษฐานว่าผู้สร้างเป็นลูกหลานของสมเด็จพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) แต่วัดได้ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ในปีพ.ศ. ๒๔๘๘ ประชาชนจึงได้ช่วยกันบูรณะและสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดขึ้นใหม่ ตั้งอยู่ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
608
นิทานชาดก
มหากัณหชาดก
คูถปาณกชาดก
มาตุโปสกชาดก
สัตติคุมพะชาดก
หน้าหลัก นิทานชาดก
อาหรับราตรี
ซาห์เรียร์กับซาห์เชนัน
ประตูเปลี่ยนชีวิต
เจ้าหญิงผู้เสียสละ
กาหริบเผยพระองค์
หน้าหลัก อาหรับราตรี
โขน

โขน เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยที่มีความสง่า งาม อลังการและอ่อนช้อย การแสดงประเภทหนึ่งที่ใช้ท่ารำ ตามแบบละครใน แตกต่างเพียงท่ารำที่มีการเพิ่มตัวแสดง เปลี่ยนทำนองเพลงที่ใช้ในการดำเนินเรื่องไม่ให้เหมือนกับ ละคร แสดงเป็นเรื่องราวโดยลำดับก่อนหลังเหมือนละครทุก ประการ ซึ่งไม่เรียกการแสดงเหล่านี้ว่าละคร แต่เรียกว่าโขน แทน มีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา

หน้าหลัก โขน
มวยไทย

มวยไทยนั้นมีมาพร้อมกับคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยมาช้านาน ในสมัยโบราณ ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ จึงมีการสู้รบกันอยู่เสมอๆ ดังนั้นชายไทยจึงนิยมฝึกมวยไทยควบคู่กับการฝึกอาวุธต่อมาได้วิวัฒนาการ จนกลายเป็นศิลปะการ ต่อสู้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น สามารถฝึกเพื่อ ป้องกันตนเอง และเพื่อเป็นอาชีพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

หน้าหลัก มวยไทย
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×