ราคารับซื้อ วันที่ 27 ม.ค. 2563
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
44.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
60.00
บาท/กก.
0.00
กระถินฟาร์ม
จ.เลย
64.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
65.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
70.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 27 ม.ค. 2563
ปากคลองตลาด
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มัมไทย
มัมสีขาว
80.00
บาท/มัด
0.00
มัมไทย
มัมสไปเดอร์สีเหลือง
80.00
บาท/มัด
0.00
เฟิร์น
นาคราช ขนาดเล็ก
10.00
บาท/กำ
0.00
คาเนชั่นเสปรย์
สีชมพูขลิบขาว
110.00
บาท/มัด
10.00
มัมไทย
มัมโมนาสีชมพู
80.00
บาท/มัด
0.00
มัมไทย
มัมกระดุมสีเหลือง
80.00
บาท/มัด
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
25.98 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
26.25 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
23.24 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.44 บาท
ดีเซล
27.39 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
31.26 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-33°C
เชียงใหม่
13-28°C
นครราชสีมา
20-33°C
ชลบุรี
25-30°C
นครศรีธรรมราช
21-30°C
ภูเก็ต
25-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×