ดัน 4 ผลไม้ไทย กล้วย มะพร้าว สับปะรด และขนุน ขึ้นเว็บไซต์จีน จับตาขนุนไทยม้ามืดโตไวในแดนมังกร ส่องยอดส่งออกขนุนปี 62 สูงถึง 75,556 ตัน พุ่งแซงปี 61 กว่า 5 หมื่นตัน นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการร่วมทางเทคนิคสุขภาพและสุขอนามัยพืชไทย-จีนครั้งที่ 6 ในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งไทยและจีนได้เห็นชอบร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุผลไม้ จำนวน 5 ชนิดตามพิธีสารที่ลงนามในปี 2547 โดยผลไม้ไทยที่มีรายชื่ออยู่ในพิธีสารดังกล่าวและได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนสวนและโรงคัดบรรจุกันไปแล้วในปี 2562 คือ ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด และมะม่วง ส่วนผลไม้จากจีน คือ แอปเปิ้ล แพร์ พืชตระกูลส้ม องุ่น และพุทรา โดยการนำเข้าและส่งออกผลไม้ชนิดที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วกำหนดให้ผลไม้ต้องมาจากสวนและโรงคัดบรรจุที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทั้งจากกรมวิชาการเกษตร และ สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) แล้วเท่านั้น
ราคารับซื้อ วันที่ 7 ส.ค. 2563
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ร้านสินงอกงาม
จ.ฉะเชิงเทรา
165.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
165.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
165.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 7 ส.ค. 2563
ตลาดบางกะปิ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปลานิล
ขนาดกลาง
40.00
บาท/กก.
0.00
ปลาทู
ขนาดใหญ่
45.00
บาท/เข่ง
0.00
กุ้งก้ามกราม
ขนาด 13-15 ตัว/กก.
340.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งแม่น้ำ
ขนาด 4-5 ตัว/กก.
950.00
บาท/กก.
0.00
ไข่ไก่
เบอร์ 1
38.00
บาท/10ฟอง
0.00
ต้นหอม
100.00
บาท/กก.
0.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
22.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
26-31°C
เชียงใหม่
23-31°C
นครราชสีมา
24-32°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
25-31°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×