เกษตรทั่วไทย
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561
กุ้งขาวแวนาไม
5.00
 
180.00
บาท/กก.
ราคาตลาดสด
ประจำวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2561
กระเพาะปลา
50.00
 
600.00
บาท/กก.
เที่ยวทั่วไทย
เมืองไทย 360°
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×