ราคารับซื้อ วันที่ 30 ต.ค. 2563
ไข่ไก่
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
ฟาร์ม นายสมาน ทองดี
จ.นครราชสีมา
3.40
บาท/ฟอง
0.00
คุณนิไข่สด
จ.ชลบุรี
3.50
บาท/ฟอง
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 30 ต.ค. 2563
ตลาดบางกะปิ
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปลานิล
ขนาดกลาง
40.00
บาท/กก.
0.00
ไข่เป็ด
ขนาดใหญ่
55.00
บาท/10ฟอง
5.00
กล้วย
กล้วยน้ำว้า
20.00
บาท/หวี
0.00
สับปะรด
ปัตตาเวีย
27.00
บาท/ผล
3.00
ส้ม
เขียวหวาน
40.00
บาท/กก.
5.00
ไข่นกกระทา
สด
90.00
บาท/100ฟอง
5.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.59 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.06 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
24-29°C
เชียงใหม่
21-27°C
นครราชสีมา
22-28°C
ชลบุรี
24-28°C
นครศรีธรรมราช
24-30°C
ภูเก็ต
25-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×