เกษตรทั่วไทย
| ไฮไลท์เกษตร
| คลิปเกษตร
| ราคาสินค้าเกษตร วันที่ 21 ก.พ. พ.ศ.2562
ราคารับซื้อ
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
40.00
บาท/กก.
0.00
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
45.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
วัว
สันโคขุน
410.00
บาท/กก.
10.00
ต้นหอม
150.00
บาท/กก.
0.00
หมู
สันใน
195.00
บาท/กก.
5.00
มะเขือ
60.00
บาท/กก.
5.00
หมึก
หมึกไข่
340.00
บาท/กก.
0.00
หมึก
หมึกหอม
340.00
บาท/กก.
0.00
| เกษตรกรต้นแบบ
| ข่าวเกษตร
| InfoGraphic
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×