เกษตรทั่วไทย
| ไฮไลท์เกษตร
| คลิปเกษตร
| ราคาสินค้าเกษตร
ราคารับซื้อ วันที่ 23 ก.ค. 2562
กุ้งขาวแวนาไม
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
บจ.เอ็น บี นครบุญชัย
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
แพ ป.อัลวาร์
จ.นครศรีธรรมราช
160.00
บาท/กก.
0.00
กุ้งเอกนคร
จ.จันทบุรี
160.00
บาท/กก.
0.00
ฟาร์มกุ้งมานิตย์
จ.ตรัง
160.00
บาท/กก.
0.00
ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจ.ตรัง
จ.ตรัง
160.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 23 ก.ค. 2562
ตลาด อ.ต.ก.
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
มะเขือ
65.00
บาท/กก.
0.00
หมู
ซี่โครงอ่อน
220.00
บาท/กก.
0.00
ลองกอง
280.00
บาท/กก.
0.00
ปู
กรรเชียงปู
1,200.00
บาท/กก.
100.00
ฝรั่ง
กิมจู
80.00
บาท/กก.
10.00
กุ้งแห้ง
ขนาดใหญ่
1,300.00
บาท/กก.
0.00
| เกษตรกรต้นแบบ
| ข่าวเกษตร
| InfoGraphic
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×