ราคารับซื้อ วันที่ 2 ก.ค. 2563
ปลาดุก
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
เจ๊ลาวปลาดุก
จ.นครปฐม
25.00
บาท/กก.
5.00
เจ๊กลิ่นแพปลา
จ.นครปฐม
28.00
บาท/กก.
0.00
แพปลาเพ้ง
จ.กรุงเทพ
30.00
บาท/กก.
5.00
ราคาตลาดสด วันที่ 2 ก.ค. 2563
ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
ปูม้า
ขนาด 6-7 ตัว/กก.
300.00
บาท/กก.
10.00
หอยลาย
ขนาดใหญ่
110.00
บาท/กก.
0.00
ปลาหมอ
ขนาด 3-4 ตัว/กก.
80.00
บาท/กก.
0.00
ปลาอินทรีย์
ขนาด 4-5 กก./ตัว
170.00
บาท/กก.
5.00
ปลาทู
ขนาด 5-8 ตัว/กก.
60.00
บาท/กก.
0.00
ปลาดุก
ขนาด 1-2 ตัว/กก.
38.00
บาท/กก.
4.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2563
น้ำมัน
ราคา
ดีเซล
21.69 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
26.16 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
27-32°C
เชียงใหม่
24-33°C
นครราชสีมา
26-34°C
ชลบุรี
27-30°C
นครศรีธรรมราช
24-32°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×