เกษตรทั่วไทย
ราคารับซื้อ
ประจำวันที่
14 พฤศจิกายน 2561
ยางพาราแผ่นดิบ
0.49
 
38.00
บาท/กก.
ราคาตลาดสด
ประจำวันที่
14 พฤศจิกายน 2561
ผัก
0.00
 
80.00
บาท/กก.
เมืองไทย 360°
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×