ราคารับซื้อ วันที่ 15 ม.ค. 2564
ปลานิล
จุดรับซื้อ
ราคา
เพิ่ม/ลด
รินทร์แพปลา
จ.นครปฐม
37.00
บาท/กก.
0.00
ใบหยกฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
58.00
บาท/กก.
0.00
อินทร์แป้นฟาร์ม
จ.สุรินทร์
58.00
บาท/กก.
0.00
หนองบอนฟาร์ม
จ.เลย
60.00
บาท/กก.
0.00
บุญโฮมฟาร์ม
จ.ขอนแก่น
65.00
บาท/กก.
0.00
ราคาตลาดสด วันที่ 15 ม.ค. 2564
ตลาดเยาวราช
ชนิดสินค้า
ราคา
เพิ่ม/ลด
รังนก
รังนกแดง
85,000.00
บาท/กก.
0.00
กระเพาะปลา
หลอด ขนาดใหญ่
1,100.00
บาท/กก.
200.00
เนื้อสัตว์
ไก่บ้าน ทั้งตัว
160.00
บาท/กก.
0.00
ธัญพืช
เมล็ดถั่วลิสง
80.00
บาท/กก.
5.00
เห็ด
เห็ดหูช้าง
250.00
บาท/กก.
30.00
กระเพาะปลา
กลม ขนาดเล็ก
1,800.00
บาท/กก.
300.00
ราคาน้ำมัน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564
น้ำมัน
ราคา
แก๊สโซฮอล์ 91
24.18 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95
24.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ E20
22.94 บาท
แก๊สโซฮอล์ E85
19.49 บาท
ดีเซล
25.29 บาท
ดีเซล พรีเมี่ยม
29.76 บาท
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2564
กรุงเทพมหานคร
21-32°C
เชียงใหม่
16-28°C
นครราชสีมา
17-29°C
ชลบุรี
20-31°C
นครศรีธรรมราช
21-28°C
ภูเก็ต
25-29°C